CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Chứng chỉ được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được cấp bởi Đại học Quốc gia Hà Nội – Đại học Nội vụ Hà Nội

Là điều kiện duy nhất về tin học để dự thi vào Công chức

Khai giảng liên tục hàng tuần

Thời gian đào tạo 45 tiết/ 6 mô-đun cơ bản

GIỚI THIỆU VỀ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin gồm chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao. Thông tư 03 nêu rõ, chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản gồm 6 mô đun: hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính cơ bản; sử dụng trình chiếu cơ bản; sử dụng Internet cơ bản. Còn chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao gồm 9 mô đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của cả 6 mô đun nêu trên. Còn cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 3 trong 9 mô đun quy định.

thi-cong-chuc

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin là điều kiện tiên quyết để dự thi thi Công chức

Đơn vị cấp Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

Đại học Nội vụ Hà Nội

truong-dai-hoc-noi-vu-ha-noi

Đại học Quốc gia Hà Nội

dai-hoc-quoc-gia-ha-noi

ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT TẠI ĐÂY

Mẫu phôi chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

dd48e7d53ba71e7e9dca0b3417eccf16dfa5a074455e3ecd15pimgpsh_fullsize_distr
94704b7f8e23a6807a64e5a44435572a63534b74aff9f7d486pimgpsh_fullsize_distr
Văn phòng liên kết tuyển sinh AUM Việt Nam
Địa chỉ: Số 03 – Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 043 775 7420
Hotline: 091 5500 256
Email tư vấn: tuyensinh@aum.edu.vn
Hotline: 091 5500 256